Պարապմունք 84.

Գրիր տասնորդական կոտորակներ, ներկայացրու սովորական կոտորակի տեսքով, կատարիր հանում, ուշադիր եղիր, որ կոտորակի հայտարարները լինեն նույնը։
Օրինակ`
1, 2-0,1=12/10-1/10=11/10=1,1
Շարունակիր գրել ևս տաս օրինակ։

1,3-0,3=13/10-3/10=10/10= 1,0

2,5-1,4=25/10-14/10=11/10= 1,1

4,5-2,5=45/10-25/10=20/10= 2,0

8,7-5,5=87/10-55/10=32/10= 3,3

9,8-8,5=98/10-85/10=13/10= 1,3
2. Գրիր տասնորդական կոտորակներ, ներկայացրու սովորական կոտորակի տեսքով, կատարիր հանում, ուշադիր եղիր, որ կոտորակի հայտարարները լինեն տարբեր։
Օրինակ`
41,21-1,1=4121/100-11/10=
=4121/100-110/100=4011/100=40,11
Շարունակիր գրել ևս հինգ օրինակ։

1,45-1,4=145/100-14/10=131/100= 1,31

2,22-1,1=222/100-11/10=211/100= 2,11

2,521-1,85=2521/1000-185/100=2336/1000= 2,336

5,25-4,2=525/100-42/10=483/100=4,83

6,450-5,10=6450/1000-510/100=5940/1000=5,940

Ամբողջ թվից հանիր տասնորդական կոտորակ,
օրինակ՝
5-0,3=5,0-0,3=4,7
Գրիր ևս հինգ օրինակ

6-0,2=6,0-0,2=

4․ Տասնորդական կոտորակից հանիր ամբողջ թիվ, օրինակ՝
4,6-3=4,6-3,0=1, 6
Գրիր ևս հինգ օրինակ:

Խնդիրներ կրկնողության համար․


Մայրենի, 6-րդ դասարան, 20.03.2023

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում ամառային կապույտ երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը, շաքարեղեգի տերևներից մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով, հայտարարեց.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ մենք կարողանանք նրանցով սնվել:
— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին հնչում:
Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: Գլուխը բարձրացնելով՝ նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կուլ տվեց:
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս:
— Ճիշտ է, ճիշտ է:
Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները՝ օձը մտրակի պես պրկվեց: Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում: Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, և´ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը՝ ես դրա հետ մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս:
Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով՝ գորտը դարձյալ լայն բաց արեց իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց.
— Թող սուրբ լինի անունը քո, տե´ր…
Չհասցրեց նա ավարտել, երբ դեպի նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց օձի երախում:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Սարսափելի է, կըռ, կըռ:
Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր.
— Ե´վ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի:
— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տե´ր:
Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից:

Պատմվածքի մասին մեր մտքերը գրում ենք բլոգում (8-10 նախադասության սահմաններում)։

Իմ կարծիքով այդ բանվորը եղել է հրեշտակ, որ իր կորցրոծ օրեր ն էր տանում ձորից գցում:

պռունկ-եզր, շուրթ
կորսված-կորած, մոռացված
ահռելի-հսկայական
դարալանջ-սարալանջ
ծունացախ-գույնը կորցրած
կաշին ու ոսկորներն էին մնացածճնիհարած
դահիճ-մարդասպան
մատնանշելու-մատով ցույց տալ
դարմանել-բուժել
չքանալ-վերանալ
վայրկյանապես-անմիջապես
թանձրանալ-խտանալ

Մայրենի, 6-րդ դասարան, 16.03.2023

Գորտը։ Ռ Ագուտագավա

Ես նստած եմ հին լճակի մոտ, որ լեցուն է գորտերով: Լճակի եզրերին խիտ աճել են որձախոտն ու շաքարեղեգը: Ափին՝ շաքարեղեգի և որձախոտի վրա հակված, քամու տակ հաճելի շրշում են բարձրիկ ուռիները: Իսկ դրանց գլխավերևում ամառային կապույտ երկինքն է, և այնտեղ շողշողում են, հանց ապակու բեկորներ, ժանյակավոր ամպերը: Եվ այդ ամենի արտացոլանքը լճակում շատ ավելի գեղեցիկ տեսք ունի, քան իրականության մեջ: Լճակում ապրող գորտերը ողջ օրն անձանձիր կռկռում են` կըռ, կըռ: Բայց իրականում գորտերի միջև կատաղի վեճեր են տեղի ունենում: Սխալ կլիներ պնդելը, թե գորտերը խոսում էին միայն Եզովպոսի ժամանակներում: Գորտերից մեկը, շաքարեղեգի տերևներից մեկի վրա տեղավորված և իրեն համալսարանական պրոֆեսոր երևակայելով, հայտարարեց.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի ջուրը: Այն բանի համար, որ մենք` գորտերս, կարողանանք լողալ: Ինչի՞ համար գոյություն ունեն միջատները: Այն բանի համար, որ մենք կարողանանք նրանցով սնվել:
— Ճիշտ է, ճիշտ է,- գոչում էին լճակում նստած գորտերը: Լճակի ողջ մակերեսը, որում արտացոլվում էին երկինքը, խոտը և ծառերը, համարյա ամբողջովին լցված էր գորտերով, և այդ պատճառով նրանց հավանության բացականչությունները բավական ազդեցիկ էին հնչում:
Այդ պահին զարթնեց ուռենու բնի մոտ քնած օձը, ում արթնացրել էր տաղտկալի կռկռոցը: Գլուխը բարձրացնելով՝ նա նայեց լճակի կողմը և քնատ թուքը կուլ տվեց:
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկիրը: Այն բանի համար, որ նրա վրա աճեն ծառերն ու խոտը: Որպեսզի ստվեր ստեղծեն մեզ համար՝ գորտերիս: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկիրը գոյություն ունի մեզ համար` գորտերիս:
— Ճիշտ է, ճիշտ է:
Երկրորդ անգամ լսելով հավանության բացականչությունները, օձը մտրակի պես պրկվեց: Նա անաղմուկ սողաց դեպի շաքարեղեգը, և սև աչքերը փայփլացնելով՝ սկսեց ուշադիր զննել, թե ինչ է տեղի ունենում լճակում: Շաքարեղեգի տերևի վրա բազմած գորտը, առաջվա պես իր վիթխարի բերանը լայն բաց արած, հռետորություն էր անում.
— Ինչի՞ համար գոյություն ունի երկինքը: Այն բանի համար, որ նրանից կախված լինի արևը: Հետևաբար, կարելի է պնդել, որ ողջ երկինքը գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, և´ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Այսպիսով, անհերքելի է այն փաստը, որ ողջ տիեզերքը գոյություն ունի մեզ համար: Բացատրելով ձեզ այդ փաստը՝ ես դրա հետ մեկտեղ՝ կկամենայի շնորհակալ լինել Ամենազորին այն բանի համար, որ տիեզերքը նա ստեղծել է մեզ համար` գորտերիս:
Հայացքը երկինք ուղղելով և մոլեգին աչքերը պտտեցնելով՝ գորտը դարձյալ լայն բաց արեց իր վիթխարի բերանն ու ազդարարեց.
— Թող սուրբ լինի անունը քո, տե´ր…
Չհասցրեց նա ավարտել, երբ դեպի նա սուրաց օձի գլուխը, և պերճախոս գորտը հայտնվեց օձի երախում:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Կըռ, կըռ, դա սարսափելի է:
— Սարսափելի է, կըռ, կըռ:
Մինչ լճակի ցնցված բնակիչները ճչում էին, օձը հանգիստ կուլ տվեց գորտին և թաքնվեց շաքարեղեգի մացառուտներում: Այդժամ մի այնպիսի իրարանցում սկսվեց, որ դեռևս երկրի երեսին չէր տեսնվել, համենայն դեպս, այն ժամանակվանից, ինչ գոյություն ուներ այս լճակը: Ես ինքս լսեցի, թե ինչպես մի գորտ արտասվաթոր հարցնում էր.
— Ե´վ ջուրը, և´ խոտը, և´ ծառերը, և´ միջատները, և´ երկիրը, և´ երկինքը, և´ արևը գոյություն ունեն մեզ համար՝ գորտերիս: Իսկ օձն ինչպե՞ս: Օ՞ձն էլ մեզ համար գոյություն ունի:
— Միանգամայն ճիշտ է: Օձն էլ գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս, թե չէ մենք անսահմանորեն կբազմանայինք: Իսկ եթե մենք այդքան բազմանանք, ապա նեղվածք կլիներ լճակում` մեր աշխարհում: Ահա թե ինչու են սողում օձերը, որպեսզի ուտեն մեզ՝ գորտերիս: Պետք է ելնել այն բանից, որ կերված գորտը զոհ է՝ մեծամասնության երջանկության համար մատուցված: Դու լիովին ճիշտ ես: Օձերն էլ գոյություն ունեն մեզ համար` գորտերիս: Ամեն բան աշխարհում, ամենայն ինչ առանց բացառության, գոյություն ունի մեզ համար՝ գորտերիս: Թող սուրբ լինի անունը քո, Տե´ր:
Դա իմ լսած պատասխանն էր տարեց մի գորտից:

Լեցուն — լցված

Հակված-տրամադիր

Շրշում-շրշալ

Հանց-որպես

Ժանայակավոր-զարդ

Արտացոլանք-արտացոլում

Անձանձիր-անձանձրույթ

Գոչում-տես գոչյուն

Տաղտկալի-ձանձրալի

Քնատ-նույնն է քնաՀատ

Հռետորություն-Հռետոր լինել

Ամենազորին-Աստված

Մոլգի-անզսպելի

սուրաց-սլանալ

Պերճախոս-ցայտուն

մացառուտներ -մացառով պատված տեղ

արտասվաթոր-արտասուք հոսեցող

միանգամայն-բոլորովին

Իմ կարծիքը

Իմ կարծիքով օձը ճիշտ արեց վոր կերավ գորտին: Քանի վոր գորտը արթնացրեց իր բարձր խոսալով : Օձին համել գորտը շատ ինքնահավան էր իս ինքնահավան լինել շտ պետք չե :

Прыжок

Прочитайте текст.

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта прыгала, передразнивала людей, и видно было – она знает, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась. Она подпрыгнула к мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу, надела и живо взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал смеяться ему или плакать. Обезьяна села на перекладину мачты, сняла шляпу, поиграла с ней и стала рвать её зубами и лапами. Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и строила ему рожи. Мальчик крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громко стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину, но обезьяна ещё быстрее в ту самую минуту, когда он думал схватить шляпу, взобралась ещё выше.
– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять подманила его, полезла ещё выше, но и мальчик не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна и повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и оттуда строила рожи и показывала зубы. От мачты до конца перекладины, где висела шляпа, было метра два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту. Мальчик отпустил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна, но как увидели, что сын капитана отпустил верёвку и ступил на перекладину, все замерли от страха. Стоило ему оступиться – и он вдребезги разбился бы о палубу.

Даже если бы он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было бы ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что будет. Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался. В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он увидел сына на мачте, бросился в каюту и вернулся с ружьём. Капитан прицелился в сына и закричал: „В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!” Мальчик шатался, но не понимал. „Прыгай или застрелю!… Раз, два…” и как только отец крикнул „три” – мальчик прыгнул. Точно пушечное ядро, упал мальчик в воду, и не успели волны закрыть его, как уже матросы спрыгнули с корабля в море. Через несколько долгих секунд в воде показалось тело мальчика. Его схватили и вытащили на корабль. У него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видел, как он плачет.

7.

Ответьте на вопросы.

Почему мальчик покраснел?

Матросы громко стали смеяться, а мальчик покраснел.
Правильно ли он поступил, погнавшись за обезьяной?

Я думаю что да. Я с обезьяной ещё хуже поступила.
Как можно было помочь мальчику?

Ну поганца за обезьяной.
Что бы вы сделали на месте людей, которые были на палубе?

Я бы помогла поймать обезьяну.
Как поступил капитан?

Капитан прицелился в сына и закричал: „В воду! Прыгай сейчас в воду! Застрелю!” Мальчик шатался, но не понимал. „Прыгай или застрелю!… Раз, два…” и как только отец крикнул „три” – мальчик прыгнул.
Правильно ли он действовал?

Я не знаю Капитан казался странным.
Почему он убежал в каюту?

Когда капитан увидел это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтоб никто не видел, как он плачет.

3.Опишите мальчика и его отца. охарактеризуйте их. Как вы думаете, хорошим ли он был капитаном? Какими качествами и чертами характера должен обладать капитан, по вашему мнению.

Мальчик был немножко нервным. Его отец был странным. Был ли хорошим капитанам? Ну так себе. По моему мнению капитан должен быть храбрым, смелым, добрым, хитрым и так далее.

4.Вместо точек впишите подходящие местоимения.

1. Это Лариса. Ты с ней знакома? 2. Это мой друг Миша. Мы с ним дружим уже много лет. 3. Мы идём на футбол. Вы пойдёте с нами? 4. Моя сестра любит играть со мной в шашки. 5. Почему ты не был в школе? Что с тобой случилось?

5.Пересскажите текст.

6,Грамматический материал

Творительный падеж употребляется в конструкциях с глаголами: 1) дом строится рабочими; 2) интересоваться историей; 3) был инженером.
А также с существительными: 1) исполнение песни автором; 2) плавание кролем;
3) прогулки вечерами.

7. Ответьте на вопросы

1.Кем он хотел быть в детстве: врачом или преподавателем?

Я помню он рассказывал что он родился в семе врачей и по этому он тоже будет врачом.

2. Кем она хочет стать:артисткой или фотомоделью?

Она в детстве ходила в театральный кружок, наверно она станет артисткой.

3. Кем он никогда не станет: космонавтом или лётчиком?

Он доится космоса, он никогда не станет космонавтом.

4. Кем он будет после университета: экономистом или журналистом?

Честно говоря я не знаю.

5. Кем она хочет быть: физиком или математиком?

Она хочет быть физиком.

6.Чем она интересуется: скульптурой или живописью?

Она любит живопись.

7. Чем ты занимаешься в университете: литературой или языком?

Я занимаюсь языком, я хочу выучит арабский.

8. Он занимается дизайном или архитектурой?

Он занимается дизайном.

8. Прочитайте предложения, раскрывая скобки.

 1. Я пишу в тетради карандашом, а не ручкой. 2. Она рисует фломастером. 3. Преподаватель пишет на доске фломастером или мелом? 4. Суп обычно едят ложкой. 5. Мясо едят вилкой и ножом. 6. Мы режем хлеб ножом. 7. Не надо никого бить палкой. 8. Дверь можно открыть ключом. 9. Футболист отбил мяч ногой, а потом головой. 10. Не стучи, пожалуйста, карандашом по столу! 11. Думать надо головой 12. В теннисе по мячу бьют ракеткой. 13. Ну что ты качаешь голову? 14. Гвоздь можно забить молотком. 15. Что написано переем,
  не вырубишь топором.

9. Раскройте скобки.

 1. Поздравляю вас с днём рождения! 2. Поздравляю вас с первом сентября — началам занятий! 3. Я не могу поставить свою подпись под этом документе. 4. Не надо ссориться с этом человеком. 5. Он посмотрел на меня с каким-то удивлением. 6. Не надо злоупотреблять моё терпение! 7. Писатель работает над новой книгой. 8. Она машет нам белым платком. 9. Надеюсь, ты не будешь драться с этом негодяем? 10. Чем можно почистить кастрюлю? — Каким-нибудь пастой или порошком. 11. Чем можно вытереться? — Вот этом полотенцем. 12. Чем наградят этого героя? — Каким-нибудь орденом или медалью.

10.Выучить наизусть. Запишите аудио.
С.Есенин

Весна наступает,
Снег быстро тает,
И все оживает
С приходом ея!

Деревья оделись
Зеленой листвою,
Луг зеленеет,
Покрытый травою.

Поля зазеленели,
Ароматом дыша.
Цветы запестрели,
Птицы прилетели.

Лес оживился
Щебетанием,
Воздух наполнился
Благоуханием.

Պարապմունք 82.

Տասնորդական կոտորակները գրիր կոտորակի տեսքով, հետո կատարիր գործողությունը.
2,3+1,4=3,7
1,4+4,5=5,9
1,12+12, 34=13,4
20,09+1,01=21,10
101,2+1,92,45+2,45=103,1
3,45+13, 55=0,017
1,2345+2,2345=3,4690
1,2+0, 21=3,3
41, 34+1,777=5,911

2. Տասնորդական կոտորակները գումարիր սյունաձև
1,25+1,25=2,50
3,01+4,02=7,03
4,45+1,111
3,67+3,03
0,01+0, 0009
0,2+0,8
26,29+1,99
17,14+15,16
23,24+25,277

3.Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր աճման կարգով։

340/100, 234/10, 100/10, 99/100, 89/100, 83/10, 55/100,52/10, 40/10, 30/100

4. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, դասավորիր նվազման կարգով։

10/100, 12/100, 30/10, 50/100, 90/10, 100/100, 120/10, 150/100, 200/10, 300/100

5. Գրիր 10  հատ տասնորդական կոտորակ, յուրաքանչյուրը գրիր, թե որ բնական թվերի միջև է գտնվում։ օրինակ
1,456-ը գտնվում է 1 և 2 բնական թվերի միջև։

1/2=1/2, 3/5=3/4, 8/1=8/9, 10/2=10/11, 30/20=30/31, 40/90=40/50, 1/4=1/2, 3/5=3/4, 9/4=9/10, 20/30=20/21

Խնդիրներ։
6. Հեծանվորդը ժամը մեկին հաստատուն արագությամբ  Ա կետից շարժվեց Բ կետը։ Ժամը երեքին, երբ հեծանվորդը Ա կետից գտնվում էր 24կմ հեռավորության վրա, Բ կետից Ա կետ շարժվեց 44կմ/ժ արագությամբ մոտոցիկլավարը և մեկ ժամ հետո նրանք հանդիպեցին։ Գտեք ԱԲ ճանապարհի երկարությունը։

7. Դասարանում կա 30 սովորող։ ​​Դասարանի յուրաքանչյուր աղջիկ հավաքեց 3կգ թղթի թափոն, իսկ յուրաքանչյուր տղա՝ 5կգ, ստացան 122կգ թղթի թափոն։ Քանի՞ աղջիկ և քանի՞ տղա կա դասարանում:

8. Մայրուղու եզրին իրարից հավասար հեռավորությունների վրա տեղադրված են լուսացույցեր։ Ավտոբուսը առաջինից մինչև չորրորդ լուսացույցը անցնում է 12 վարկյանում։ Քանի՞ վարկյանում ավտոբուսը կանցնի առաջինից մինչև 16-րդ լուսացույցը, եթե նրա արագությունը մնա անփոփոխ։

Մայրենի, 6-րդ դասարան, 15.03.2023

2. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց: Սուրբ հայրերը սպասում էին, որ  նա կընկճվի: Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտալի է ու ամբողջական: Մտածելու համար նրան ինըսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու ամգամ՝ կեսօրին ու կեսգիշերին, աստվածաբառեր էին ուղարկում նրա խուցը: Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում: Երբ կարդինալի պալատում, կարծում էին դատավճիռը, նա ասաց. «Դուք ավելի մեծ երկյուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ»:

3.

Տեքստում գտի՛ր տրված բառերի հոմանիշները, տրված բառերը գրի՛ր հոմանիշների փոխարեն:3

Ենթադրություն, ինչքան, հերիք, մի, տեսնել, ժամանակ, հաստատել, նայել, համընկել, թիվ, ամբողջական:

Բավական է՝ հայացք նետեք գլոբուսին, որ նկատեք, թե Հարավային Ամերիկայի արևելյան ծովափը որքա՜ն լավ է ներգծվում Աֆրիկայի արևմտյան ափին: Ֆրենսիս Բեկոնը դա նկատել է դեռևս 1620 թվականին: 1912 թվականին գերմանացի գիտնական Ալֆրեդ Վեգեները մի վարկած առաջ քաշեց, որ բոլոր մայրցամաքներն ինչ-որ ժամանակ ցամաքի մեկ միասնական զանգված են կազմել: Սակայն Վեգեների կենդանության օրոք այդ վարկածը ճանաչում չգտավ: Հիմա երկրաբանները հավաստում են, որ Հարավային Ամերիկայի և Աֆրիկայի արմատական ապարների միջև նմանություններ կան

4.

Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

Ա. Երփներանգ, արփի, փրփրել, փափուկ, սրփազան, ճամփորդ, համփերություն, դափնի, շամփուր:
Բ. Կարթ,խորթ, զվարթ, պարթև, նյարթ, թարթել,երթվել, փարթամ:

5.

Որտեղ անհրաժեշտ է, ը գրի՛ր:

Անակ.նկալ, ան.մբռնելի, օր.ստօրե, ակ.նթարթ, ան.նդմեջ, լուսն.կա, մթ.նկա, համ.նդհանուր, մերթ.նդմերթ, ան.նթեռնելի,ակ.նհայտ, ան.նդհատ, անհյուր.նկալ, սր.նթաց:

6.

 Հոմանիշների հինգ զույգ առանձնացրո՛ւ:

Ընչազուրկ, հերսոտ, ընչաքաղց, ընթացիկ, սրընթաց, անընկճելի, արագընթաց, անկոտրում, դյուրաթեք, դյուցազնական, դյուրաբեկ, ճկուն, աղքատ, հերոսական:

Կետադրում ենք։

Կար-չկար  մի իմաստուն մեծ  խելքով, աշխարհի  չար ու բարուց  հասկացող:  Կյանքն  անցկացնելով  մարդկանց  մեջ  իմաստունն  ուսումնասիրում էր  նրանց ցավով  համոզվելով, որ  ավաղ  բանական  էակը  հաճախ  զուրկ է  մեծահոգությունից, եսամոլ է, անձնապաշտ  և  վշտանում էր դրա  համար:
Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ  իբր մի հարուստ  մարդ  կա` շռայլ  ու կարեկից:
Ուզում եմ  ինքս  համոզվել մտածեց նա, որոշելով  այցելել  հարուստին:
Հագնելով  ցնցոտիներ նա  մեծատունի մոտ  գնաց:  Վերջինիս  տեսնելով  ցնցոտիների մեջ  մերկությունը, մի կերպ  ծածկած մարդուն  խոժոռադեմ  նայեց  և  հեռացավ  դուռը  շրխկացնելով` անկոչ  հյուրի  երեսին:

………….

Նա  սաստիկ  ձանձրանում էր. գյուղն  իր տեղը  չէր  ու ինքն էլ  այլ  պլաններ էր  ուղեղում  փայփայել: Ամուսինը չէր  հետաքրքրվում  թատրոնով  կամ  ձիարշավով, գրականությամբ  կամ  սուսերամարտով, մինչդեռ  ինքնաբավ  ժպտում էր  նայելով  իր  կնոջը:  Ի՞նչը  ստիպեց  ընդառաջ  գնալու  ամուսնու  անհեթեթ  առաջարկին, Էմման չէր կարողանում  բացատրել:  

Куда хачу путишестввт

Я хачу путишестввт в Америку ета моя мичта я хочыу пойти в Америку пто мушто там очин красива и я хочу там попробвт Амириканский стейк вот моя мичта.

Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America [ði juˌnaɪtɪd ˌsteɪts əv əˈmerɪkə]), сокращённо США (англ. USA), или Соединённые Шта́ты (англ. United States, U.S., в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке. Площадь — 9,5 млн км²[* 3][7] (4-е место в мире). Население — чуть более 333 млн человек (2021, оценка, 3-е место в мире). США — федеративная президентская республика, которая административно состоит из 50 штатов и федерального округа Колумбия, а также административно контролирует ряд островных территорий (Пуэрто-Рико, Виргинские Острова, Гуам и другие).

Столица — город Вашингтон (округ Колумбия). Самые крупные по численности населения мегаполисы — Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго — являются важнейшими глобальными городами. Соединённые Штаты граничат на севере с Канадой, на юге — с Мексикой, также имеют морскую границу с Россией на западе и с Кубой на юге. Омываются Тихим океаном с запада, Атлантическим океаном — с востока и Северным Ледовитым океаном — с севера.

Соединённые Штаты Америки были образованы в 1776 году при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей независимости. Война за независимость США продолжалась до 1783 года и окончилась победой колонистов. В 1787 году была принята Конституция США, а в 1791 — Билль о правах, который существенно ограничил полномочия правительства в отношении граждан. В 1861 году противоречия между рабовладельческими южными и промышленными северными штатами привели к началу четырёхлетней Гражданской войны. Следствием победы северных штатов стал повсеместный запрет рабства, а также объединение страны после раскола, возникшего при объединении южных штатов в Конфедерацию и объявлении её независимости от Вашингтона.

День святого Валентина

13-17 февраля

Классная работа: прочитайте текст, упр. 2,3,4

Домашняя работа: 5,6,7,8 пересказ текста

 1. Прочитайте текст

День святого Валентина пришел в Россию из-за границы, но сразу же прижился на русской почве и стал, пожалуй, одним из любимейших праздников российской молодежи. Кто же такой этот святой Валентин и почему его имя связано с праздником влюбленных?

В III веке нашей эры правил в Риме суровый и решительный император Клавдий. Больше всего он любил войну и хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались от

великого ратного дела. Но, увы! Стрелы Амура поражали доблестное войско Клавдия точнее неприятельских. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли военную службу. Тогда Клавдий издал указ, запрещающий жениться. Но тут на помощь влюбленным пришел молодой священник Валентин. Вопреки императорскому указу, он стал тайно проводить обряд венчания. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить Валентина в темницу.

Но любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала молодого священника. Он влюбился в дочь своего тюремщика и стал посылать ей любовные послания.
Близкая смерть не устрашила его. В самый день своей казни – 14 февраля 270 года – Валентин сумел передать своей возлюбленной нежное и теплое письмо.
Гибель молодого священника, влюбленного и не увидевшего своего счастья, осталась в памяти людей.

Позже церковь причислила Валентина к лику святых. А влюбленные всего мира избрали его своим покровителем. В этот день они дарят своим избранницам подарки и посылают любовные открытки – валентинки. Такие открытки – настоящие произведения искусства. Они изготавливаются на ажурной бумаге с шелковыми вкладышами внутри. Но это – в Англии, Германии,
Америке. Влюбленным в России пока приходится довольствоваться записками с изображением пронзенного стрелой сердца. В некоторых странах влюбленные юноши накануне праздника под покровом ночи крадутся к дому своих
избранниц. Они оставляют на ступеньках свои дары, звонят в дверь и стремглав убегают, чтобы их не успели узнать. Пусть любимая ломает себе голову, от кого из
своих поклонников она получила подарок!

А что означает букет цветов? О, это целая речь. В день святого Валентина такие речи «звучат» по всему миру.

2. Проверьте, правильно ли вы поняли содержание текста, ответив на следующие вопросы.

 1. Является ли День святого Валентина исконно русским
  праздником? нет
 2. Расскажите историю возникновения этого праздника.

В III веке нашей эры правил в Риме суровый и решительный император Клавдий. Больше всего он любил войну и хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались от

великого ратного дела. Но, увы! Стрелы Амура поражали доблестное войско Клавдия точнее неприятельских. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли военную службу. Тогда Клавдий издал указ, запрещающий жениться. Но тут на помощь влюбленным пришел молодой священник Валентин. Вопреки императорскому указу, он стал тайно проводить обряд венчания. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить Валентина в темницу.

Но любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала молодого священника. Он влюбился в дочь своего тюремщика и стал посылать ей любовные послания.
Близкая смерть не устрашила его. В самый день своей казни – 14 февраля 270 года – Валентин сумел передать своей возлюбленной нежное и теплое письмо.
Гибель молодого священника, влюбленного и не увидевшего своего счастья, осталась в памяти людей.

Позже церковь причислила Валентина к лику святых. А влюбленные всего мира избрали его своим покровителем. В этот день они дарят своим избранницам подарки и посылают любовные открытки – валентинки. Такие открытки – настоящие произведения искусства. Они изготавливаются на ажурной бумаге с шелковыми вкладышами внутри. Но это – в Англии, Германии,
Америке. Влюбленным в России пока приходится довольствоваться записками с изображением пронзенного стрелой сердца. В некоторых странах влюбленные юноши накануне праздника под покровом ночи крадутся к дому своих
избранниц. Они оставляют на ступеньках свои дары, звонят в дверь и стремглав убегают, чтобы их не успели узнать. Пусть любимая ломает себе голову, от кого из
своих поклонников она получила подарок!

 1. Как общаются влюбленные между собой в этот день?

Они изготавливаются на ажурной бумаге с шелковыми вкладышами внутри. Но это – в Англии, Германии,
Америке. Влюбленным в России пока приходится довольствоваться записками с изображением пронзенного стрелой сердца.

 1. Ответьте на вопрос текста: «А что означает букет
  цветов?»

Количество цветов в букете

 • Один: приглашение пофлиртовать.
 • Три: радость, искренность чувств.
 • Пять: признание в любви.
 • Семь: обожание, предложение руки и сердца.
 • Девять: знак глубокой и преданной дружбы.
 • Одиннадцать: безграничное восхищение.
 • Тринадцать: враждебность и презрение.
 • Пятнадцать: просьба о прощении.
 1. Приведите свои примеры символики цветов.
  Используете ли вы сами язык цветов?
 2. А как вы празднуете день влюбленных?

3. Подберите все возможные определения к приведенным ниже словам.

Император, молодежь, дело, солдат, служба, указ, обряд, темница, подземелье, записка, юноши, поклонник, цветок.

4. Замените выделенные слова на близкие по смыслу.

 • Клавдий издал указ, запрещающий жениться. Клавдий издал приказал, запрещающий жениться.
 • Солдаты женились и оставляли военную службу. Солдаты женились и отслужили военную службу.
 • Вопреки императорскому указу, он стал тайно проводить обряд венчания.. несмотря на императорскому указу, он стал тайно. проводить обряд венчания.
 • Император повелел бросить Валентина в темницу. Император приказал бросить Валентина в тюрьму.
 • Любовь отыскала молодого священника даже под мрачными сводами подземелья. Любовь обнаружила молодого священника даже под тёмными сводами подвала.
 • Юноши накануне праздника под покровом ночи крадутся к дому своих избранниц. Юноши накануне праздника под покровом ночи поскальзываться к дому своих избранниц.
 • Они оставляют на ступеньках свои подарки и стремглав убегают. Они оставляют на ступеньках свои подарки и быстро  убегают.
 • Некоторые влюбленные ночами прохаживаются под
  окнами своих девушек, рассчитывая на то, что избранница окликнет юношу. Некоторые влюбленные ночами расхаживает под окнами своих девушек, разочаровывает на то, что избранница окликнет юношу.

5. Вставьте пропущенные предлоги.

Римский император в династии Юлиев; расширена за счет сената; выдвигал людей из числа всадников; постройка гавани в Остии; превратилась в римскую
провинцию; писал труды в истории; прижился в русской почве; один из любимейших праздников; пришел на помощь; не отвлекались на дела; отыскала за мрачными сводами подземелья; влюбился в дочь тюремщика; осталась в памяти людей; изготавливаются в ажурной бумаге; причислили в лику святых; бумаге шелковыми вкладышами; записками с изображением сердца; общаются друг с другом на языке цветов; в день святого Валентина; звучат по всему миру; подарок от поклонников.


6. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной форме.

1.Клавдий был отравлен (честолюбивая жена Агриппина) честолюбивой женой Агриппина. 2.День святого Валентина стал одним из любимейших праздников (российская молодежь) российской молодёжи. 3. Имя святого Валентина связано (праздник влюбленных) с праздником влюбленных. 4. Больше всего император Клавдий любил (война) войну. 5. Он хотел, чтобы его воины никогда не отвлекались (великое ратное дело) от великого ратного дела. 6. Солдаты и их начальники влюблялись, женились и оставляли (военная служба) военную службу. 7. Молодой священник Валентин пришел на помощь (влюбленные) влюбленным. 8. Вопреки (императорский указ) императорскому указу, он стал тайно проводить обряд венчания. 9. Узнав об этом, Клавдий повелел бросить (Валентин) Валентина в темницу. 10. Любовь и под мрачными сводами подземелья отыскала (молодой священник) молодого священника.

7.Составьте предложение, используя слова в нужном порядке и в нужной форме.

 1. Валентин, венчания, проводить, тайно, стал, обряд.
 2. Друг с другом, влюбленные, на, общаться, цветы, язык.
 3. Священник, на, молодой, помощь, Валентин,
  влюбленные, прийти.
 4. Император, суровый, война, и, всего, решительный,
  больше, Клавдий, любить.
 5. Валентин, своим, всего, влюбленные, покровитель, мир, избирать.

8. Сопоставьте двух святых. Как они стали святыми? Кто из них больше вам нравится? Почему?